PTAC 報稅服務 - 攀誠報稅會計中心(前香港稅局評稅職工約廿年) PTAC

攀誠稅務會計中心
Passionate Tax and Accounting Centre(PTAC)
**咨詢熱線 2540 8583
英文 English
前香港稅務局評稅職工約廿年
Go to content

Main menu:

PTAC 報稅服務

稅務服務
收唔到報稅表即是唔洗報稅???
稅局罰我稅點算好……
租客比我筆頂手費要比物業稅,唔喺呱!!!
點樣安排先可以減低稅收???
新公司成立18個月後就要報稅。
稅單睇唔明,點解多咗筆收入,點解咁計?
如準備離港,記得辦理清稅手續!!!
公司利得稅支出扣除有冇準則???
稅局問我攞資料喺咩含意,喺咪調查緊我
死囉!報少咗稅喺咪犯法呀???
我冇炒樓,點解要我交利得稅???
我冇返工冇利潤冇收租仲要交稅!!!
PTAC能為您……

Copyright © 2019 by PTAC. All rights reserved. 版權所有 不得轉載
地址:香港新界元朗壽富街65號時益大厦6樓B室 Tel: 5116 3082 (whatsapp)
Back to content | Back to main menu